• Temiz oda, laboratuvar gibi hassas oda şartı gerektiren alanların projelendirilmesi.
  • Projelerin anahtar teslim uygulamaları
  • Mevcut projelerde cihazların şartnameye uygunluğunun kontrolü