Özet: Havuz nem alma santralleri, kapalı yüzme havuzlarında bağıl nemi kontrol etmek, yüksek bağıl nemin binaya, mekanik sisteme ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden korumak için tasarlanan merkezi iklimlendirme üniteleridir.

Bu çalışmada kapalı yüzme havuzları için nem alma santrali tasarımı ve çalışma koşulları ele alınmıştır. Psikrometrik ve termodinamik analizleri ayrıntılı biçimde sunulmuştur. Belirlenen havuz mahali tasarım şartlarına göre, havuz yüzeyindeki buharlaşma oranı hesaplanmış ve santral hava debisi bu orana göre belirlenmiştir. Isı geri kazanımlı soğutma çevrimli ve kurutmalı (desiccant) nem alma santrali uygulamalarının termodinamik analizleri ve psikrometrik incelemeleri yapılmıştır. Tasarımı yapılan soğutma çevrimli nem alma santralinin mevsimsel değişimlere göre çalışma koşulları üzerine termodinamik ve psikrometrik incelemeler gerçekleştirilmiş ve enerji verimliliği sağlayan çalışma koşulları ve bölgeleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kapalı yüzme havuzu, İklimlendirme, Termodinamik, Psikrometri, Nem alma.

Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/236474